Thư mời cho việc xin thị thực đến Anh - những thông tin cần lưu ý

Thư mời dùng cho việc xin thị thực tới Anh thường được nhiều du khách dùng như một tài liệu tham khảo để nêu ra lý do cho chuyến đi. Mặc dù lá thư này khá quan trọng, nhưng thư mời không phải là tài liệu bắt buộc khi xin thị thực tới Anh. Tuy vậy, việc có một lá thư mời từ bạn bè hay người thân đang ở Anh hoàn toàn có thể khiến hồ sơ xin thị thực của bạn được xét một cách thuận lợi và thuyết phục hơn.
tho moi toi anh quoc

Viết một lá thư mời có thể là một thử thách, đặc biệt khi bạn không biết cần nêu lên những thông tin gì trong lá thư. Để có một lá thư mời tốt, điều quan trọng là bạn cần đảm bảo cung cấp đầy đủ những thông tin được yêu cầu. Tuy vậy, việc viết thư mời không có một công thức hay quy chuẩn cụ thể, nhưng bạn cần nêu rõ các thông tin sau.

Đầu tiên, thư mời cần nêu rõ thông tin của người được mời:
* Họ và tên đầy đủ.
* Ngày tháng năm sinh.
* Địa chỉ thường trú và số điện thoại cá nhân
* Quan hệ của bạn với người được mời
* Mục đích của chuyến đi.
* Thời gian ở lại dự kiến của người được mời.
* Thông tin chi tiết về chi phí cho nơi ăn ở và sinh hoạt.
* Thời gian dự kiến người được mời rời khỏi Anh.

Thư mời cũng cần nêu rõ thông tin của người mời, bao gồm:
* Họ và tên đầy đủ.
* Ngày tháng năm sinh.
* Địa chỉ và số điện thoại ở Anh.
* Nghề nghiệp.
* Tình trạng hôn nhân.
* Bản sao chứng minh tình trạng hôn nhân và sao kê tài chính

.
VietHome