Thuế nhập khẩu quần áo về Việt Nam được tính như nào?

Mình có mua 1 đôi giầy và 1 cái quần bò. Tặng Sinh Nhật cho đứa em họ
Đôi giầy tính ra tiền việt là 1.5 triệu đồng
Cái quần tính ra tiền việt là 1 triệu đồng.
Khi gửi về việt nam thì thuế của đôi giầy là hơn 1 triệu.
Thuế của cái quần là hơn 600 nghìn.
Vận chuyển = fedex và đã đóng ví vận chuyển lên đến 600 nghìn đồng.
Người ta bảo là, phí nhập khẩu là 30%, cái này thì mình vô tư đóng, nhưng lại phải thêm 10% phí VAT, và phí hải quan nữa :(
Mong là được giải đáp tại sao thuế lại cao như vậy, trên 50% lận.

Trường hợp của bạn đọc nhập khẩu giầy và quần bò, bạn đọc sẽ phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và lệ phí hải quan theo quy định. Để tính mức thuế phải nộp đối với hàng hóa nhập khẩu cơ quan hải quan căn cứ vào mức thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa đó và trị giá tính thuế.
Về mức thuế suất thuế nhập khẩu:

Đọc Tin Nhanh & HOT trên Apps VietHome - Hoàn Toàn Miễn Phí

Đọc Tin Nhanh & HOT trên Apps VietHome - Hoàn Toàn Miễn Phí

Trên cơ sở xác định mã HS của hàng hóa đó và tra cứu mức thuế suất thuế nhập khẩu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.
Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, thuế suất thuế nhập khẩu đối với giầy, dép các loại là 30%.
- Về trị giá tính thuế: trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không có hợp đồng mua bán được quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.
Về thuế giá trị gia tăng:
Thực hiện theo quy định tại:
- Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của QH khóa XIII (có hiệu lực từ 01/01/2014);
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
- Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
- Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thì thuế suất thuế GTGT đối với giầy, quần áo nhập khẩu là 10%.
Về lệ phí làm thủ tục hải quan:

theo quy định tại Điều 1, khoản 1 Điều 3 và Biểu mức thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính thì:
Lệ phí làm thủ tục hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu/ nhập khẩu) là 20.000 đồng/Tờ khai.

 

Theo Hải Quan Việt Nam