Xin giấy chứng nhận đang sinh sống ở Anh đối với công dân Châu Âu

Những công dân thuộc EEA hoặc Switzerland (Thuỵ Sĩ) sẽ không cần phải đăng kí xin giấy chứng nhận định cư nếu muốn sống ở Anh Quốc.

Tuy nhiên, nếu muốn, những công dân này vẫn có thể khai báo và xin giấy chứng nhận này. Bài viết sau sẽ giải thích các thủ tục cần thiết để đăng kí.

rd

Giấy registration certificate sẽ chứng nhận quyền được sinh sống hợp pháp của bạn theo luật Châu Âu. Nếu bạn sống liên tục ở Anh 5 năm, bạn có thể xin giấy chứng nhận định cư vĩnh viễn.  (document certifying permanent residence.)

Tôi có nên xin giấy chứng nhận quyền cư trú ở Anh không?

Theo luật Châu Âu, bạn không cần phải xin giấy này nếu bạn có quốc tịch thuộc 1 trong các nước trong EEA.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn bảo lãnh và xin thẻ cư trú cho người thân - người mà không mang quốc tịch thuộc EEA ( ví dụ: Việt Nam) thì bạn phải chứng minh là bạn có quyền sinh sống hợp pháp trên đất nước Anh và tuyên thủ theo các quy định đặt ra.

Nếu bạn là công dân có quốc tịch Bulgarian hoặc Romanian, bạn sẽ phải xin phép chính phủ Anh để được quyền đi làm.

Thủ tục xin giấy chứng nhận cư trú

Bạn có thể đăng kí bất cứ lúc nào. Nếu bạn xin giấy chứng nhận được quyền sinh sống hợp pháp ( registration certificate) thì bạn phải điền đơn EEA1.

Nếu bạn xin giấy chứng nhận định cư vĩnh viễn (document certifying permanent residence) thì bạn phải điền đơn EEA3

Theo luật của Châu Âu hiện nay, bạn sẽ không phải đóng lệ phí xin giấy này. Bạn có thể gửi đơn qua bưu điện hoặc đặt cuộc hẹn trực tiếp. Trên đơn xin có ghi đầy đủ thông tin, địa chỉ bạn cần phải gửi đi.

Giấy tờ cần phải gửi theo

Chứng minh thư nhân dân HOẶC hộ chiếu 

Giấy tờ chứng minh là bạn có quyền xin giấy chứng nhận này.

2 ảnh hộ chiểu của bạn.

 

Thời gian xét duyệt

Bộ Nội Vụ sẽ cố gắng xét duyệt trong khoảng 6 tháng , một số đơn xin có thể nhanh hơn. Nếu bạn lên tận nơi và xin trực tiếp thì đơn xin sẽ được xét duyệt ngay trong ngày.