Phá cách với nail lông vũ thời thượng

ff-8110-1390800630

Chuẩn bị:Sơn móng màu chocolate, sơn bóng, dũa móng, lông vũ, kìm cắt móng, cọ chuyên dụng, acetone.

Bạn nên chọn lông vũ có đầu mượt và nhỏ và dùng kìm cắt lấy phần đầu.

9-1537-1390800629

Bước 1: Quét lớp sơn nền màu chocolate và chờ cho sơn khô hẳn.

1-6456-1390800629

Bước 2: Đặt đỉnh đầu lông vũ lên trên móng sao cho lông khô bị thừa ra ngoài.

2-6105-1390800629

Bước 3: Quét nhẹ nhàng lớp sơn bóng bảo phủ cả móng tay.

3-7178-1390800629

Bước 4:  Sau đó, bạn cắt phần lông vũ thừa trên móng bằng kìm.

5-5676-1390800629

Bước 5:Sử dụng cọ thấm acetone và lau sạch những vế sơn lan ra cạnh.

6-8547-1390800630