Danh sách những trường cấp hai tệ nhất Birmingham

Đây là những ngôi trường ở Birmingham không đạt tiêu chuẩn thành tích về kết quả GCSE của chính phủ.

Thống kê kết quả GCSE do Bộ Giáo dục tiết lộ cho thấy nhiều trường học không thể đạt được tiêu chuẩn sàn. Một trường học được đánh giá là xuống dốc nếu nó liên tục không có tiến triển tích cực trong vòng ba năm.

Tổng cộng trên khắp nước Anh có 381 trường không đạt tiêu chuẩn sàn trong năm 2018, và 294 trường đang có dấu hiệu xuống dốc.

Các trường học không đạt tiêu chuẩn sàn bao gồm:

Cockshut Hill College, Yardley

Cockshut Hill Technology College, Birmingham (B26 2HX) 
Central Academy, Birmingham (B3 1SJ) 
RSA Academy, Sandwell (DY4 0BZ) 
Turves Green Boys' School, Birmingham (B31 4BS) 
John Willmott School, Birmingham (B75 7DY) 
Great Barr Academy, Birmingham (B44 8NU) 
North Birmingham Academy, Birmingham (B44 0HF)

Kể từ năm 2016, một trường học được đánh giá là không đạt chuẩn sàn nếu điểm Progress 8 của nó dưới -0.5.

Một trường cấp hai cũng sẽ được coi là xuống dốc nếu điểm Progress 8 ở dưới mức -0.25 trong ba năm 2016, 2017, và 2018.

Nếu một trường được đánh giá là dưới mức sàn hoặc đang xuống dốc, nhưng chưa được Ofsted đánh giá lại đầy đủ, họ sẽ không phải nhận yêu cầu hạ cấp thành học viện hay phải nhận thông báo cảnh cáo.

Thay vào đó, những trường này sẽ được nhận thêm hỗ trợ để cải thiện tình trạng chất lượng. Họ sẽ nhận được ba ngày tư vấn từ một trong những lãnh đạo của ngành giáo dục, và người này có trách nhiệm làm việc với nhà trường để xác định và điều chỉnh nguồn lực phát triển của trường.

Những ngôi trường được Ofsted đánh giá là “cần cải thiện” trong hai năm thanh tra gần nhất cũng sẽ nhận được đến 16,000 bảng tiền hỗ trợ để giải quyết các vấn đề của mình.

VietHome (Theo Birmingham Mail)