Học bổng dành cho học sinh 16-19 tuổi ở Anh

Nếu bạn đang ở độ tuổi 16-19 và tham gia vào các khoá học sau bậc Trung học ( các khoá gọi là Further Education - Ngoại trừ đại học), bạn có thể xin thêm học bổng The Bursary Fund.

Bursary UK

Học bổng này sẽ giúp bạn trang trải chi phí ăn trưa, đi lại, mua đồ dùng học tập.

Học bổng trị giá £1,200 nếu bạn đạt được các điều kiện như:

  • Đang nhận trợ cấp Income Support hoặc Universal Credit
  • Đang được bộ xã hội chăm sóc
  • Bị khuyết tật và nhận trợ cấp Employment and Support Allowance và Disability Living Allowance

Nếu bạn không thuộc trong nhóm này, bạn vẫn có thể xin được học bổng tuỳ thuộc vào tình hình cá nhân. Hãy hỏi trường học của bạn để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để xin học bổng này?

Học bổng được trường học gửi trực tiếp cho bạn. Xin hãy liên hệ với trường mà bạn đang theo học để tìm hiểu thêm về đơn xin.