Top 10 phòng khám tốt nhất Birmingham năm 2019

Mới đây, danh sách các phòng khám hàng đầu Birmingham đã được công bố - vậy phòng khám bạn thường xuyên ghé thăm đứng ở vị trí nào?

Theo đánh giá của bệnh nhân, phòng khám Keynell ở Kings Norton đã đánh bại nhiều cơ sở khác trong thành phố để khẳng định vị trí số một. West Heath Primary Care Centre đứng thứ hai và phòng khám Selly Park ở Selly Park đồng vị trí thứ ba.

Bảng xếp hạng mới được xác lập dựa trên khảo sát với bệnh nhân GP Patient Survey mới nhất. Đây là một cuộc khảo sát lớn thường niên với sự tham gia của hơn một triệu người.

Khảo sát điều tra tất cả mọi yếu tố, từ lòng tin của bệnh nhân đối với bác sĩ, đến thái độ của nhân viên tiếp tân và mức độ thuận tiện trong quy trình đặt lịch hẹn.

West Heath Primary Care Centre

Dữ liệu thuộc bảy yếu tố chính đã được phân tích, bao gồm: mức độ thuận tiện của quy trình đặc lịch hẹn, sự phù hợp của thời gian mở cửa, lòng tin đối với bác sĩ, khả năng lắng nghe của bác sĩ, mức độ quan tâm của bác sĩ dành cho bệnh nhân, độ nhiệt tình của nhân viên tiếp tân, và đánh giá trải nghiệm chung.

Gần 95% bệnh nhân của Keynell Court cảm thấy được bác sĩ lắng nghe đúng cách, trong khi hơn 97% cho biết họ được điều trị cẩn thận và được quan tâm đúng mực.

100% cho biết nhân viên tiếp tân rất nhiệt tình, và 98% đánh giá trải nghiệm chung ở phòng khám là tốt.

Để xếp hạng tất cả các phòng khám trên toàn quốc, bộ phận dữ liệu Reach Data Unit đã xem xét trọng số kết quả khảo sát của từng yếu tố trong bảy yếu tố chính kể trên.

Mỗi phòng khám được xếp hạng theo hiệu suất của nó trong từng mục. Sau đó, các mục được tổng hợp lại để tính ra thứ hạng tổng thể.

Các phòng khám nhận được ít hơn 50% phản hồi đã bị loại trừ do mẫu quá nhỏ để đưa ra kết luận đáng tin cậy.

Danh sách 10 phòng khám tốt nhất Birmingham

  1. Keynell Covert – 33 Keynell Covert, Kings Norton, Birmingham
  2. West Heath Primary Care Centre – 481 Rednal Road, Kings Norton, Birmingham
  3. Selly Park Surgery – 2 Reaview Drive, Pershore Road, Selly Park, Birmingham
  4. Eden Court Medical Practice – 200 Tangmere Drive, Castle Vale, Birmingham
  5. Yardley Medical Centre – 1222 Coventry Road, Yardley, Birmingham
  6. Firs Surgery – 87 Kempson Road, Castle Bromwich, Birmingham
  7. Woodland Road Surgery – 57 Woodland Road, Northfield, Birmingham
  8. West Heath Surgery – 196 West Heath Road, Birmingham
  9. Coventry Road Practice – 2314 Coventry Road, Sheldon, Birmingham
  10. Kingsbury Road Medical Centre – 273 Kingsbury Road, Erdington, Birmingham

VietHome (Theo Birmingham Live)