Bạn làm ‘lạc mất’ trang trại cần sa của mình? Cảnh sát đang kêu gọi bạn đến nhận lại

Cảnh sát đang mời những người sở hữu trang trại cần sa ở một thị trấn phía đông Cheshire 'đến và nhận lại nó'.

Cơ sở này được phát hiện tại West Street, Congleton, vào thứ Sáu, 15/5.

lost farm

Đây là trang trại cần sa thứ ba được tìm thấy ở Congleton kể từ tháng 1, cảnh sát cho biết.

Một phát ngôn viên của Cảnh sát Cheshire nói: "Bạn làm lạc mất trang trại cần sa của mình? Bạn có thể đến và nhận lại nó từ Sở cảnh sát Congleton.

"Ba trang trại cần sa đã được phát hiện ở Congleton kể từ tháng 1, và trang trại này được tìm thấy trên phố West ở Congleton.”

VietHome (Theo StokeonTrent Live)