Cảnh sát vẫn có quyền dừng và kiểm tra ngẫu nhiên người dân

Cảnh sát vẫn có thể kiểm tra ngẫu nhiên những người không thuộc diện nghi ngờ là khủng bố, mặc dù chính phủ đã cam kết hạn chế các hành động khám người nơi công cộng trong cuộc chiến chống khủng bố ở Anh.
Một luật mới để thay thế Phần 44 - theo đó hàng chục ngàn người bị kiểm tra ngẫu nhiên - sẽ cho phép cảnh sát có quyền khám xét tất cả mọi người dân, không cần biết họ có thuộc diện nghi phạm khủng bố hay không.

 Bộ trưởng chống tội phạm James Brokenshire khẳng định luật mới vẫn cho phép cảnh sát khám xét người nhưng sẽ ít hơn so với Mục 44 của Đạo luật chống khủng bố năm 2000. Điều này cho phép cảnh sát  kiểm tra (ngay cả khi không có chứng cứ nghi ngờ) trong các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo như trên, điều này bao gồm cả London..

Luật mới sẽ cho phép tìm kiếm chỉ ở những nơi mà các sĩ quan cảnh sát cao cấp "có bằng chứng nghi ngờ hợp lý " về việc khủng bố có thể xảy ra. Nhưng điều này có thể bao gồm một sự kiện như Thế vận hội Olympic.

Một loạt các cải cách đã được đặt ra trong bản đề xuất về luật bảo vệ quyền tự do con người. Quy định về lưu trữ DNA sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn: hồ sơ của những người không bị kết án sẽ được lưu trữ chỉ khi họ liên quan đến việc phạm tội nghiêm trọng, và chỉ trong ba năm. Nhưng cảnh sát sẽ được phép giữ DNA vô thời hạn vì lý do an ninh quốc gia, miễn là họ được chấp thuận cứ hai năm một lần.

Một chương trình rà soát chống tội phạm tình dục sẽ được thu nhỏ lại. Tòa thị sảnh sẽ mất đi quyền "theo dõi" những người trên vị thành niên.

Theo Thisislondon.

Quyên