Ai là đối tượng được hưởng Child Benefit - Trợ cấp trẻ em?

Trợ cấp Trẻ em (Child Benefit) là một khoản thanh toán hàng tháng có thể giúp bạn chi trả các chi phí nuôi con.

Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được 20,70 bảng mỗi tuần cho đứa con đầu lòng của mình và 13,70 bảng mỗi tuần cho bất kỳ đứa trẻ nào sau đó.

Bạn có thể yêu cầu trợ cấp trẻ em nếu:

  • Bạn là người 'chịu trách nhiệm với đứa trẻ'
  • Đứa trẻ dưới 16 tuổi - hoặc 16 đến 20 tuổi và vẫn đang đi học hoặc đào tạo nghề.

Điều kiện không kể đến bạn có làm việc hay không, hoặc có tiền tiết kiệm và đầu tư hay không.

Nếu bạn sống ở nước ngoài, bạn thường không thể yêu cầu Trợ cấp Trẻ em, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ. Các quy tắc rất phức tạp, vì vậy hãy xin tư vấn từ dịch vụ Citizens Advice gần nhất để xem bạn có đủ điều kiện không.

Bạn không thể nhận Trợ cấp Trẻ em nếu con bạn:

  • đang ở bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc và sẽ ở đó lâu hơn 12 tuần - trừ khi bạn vẫn chi tiền cho nhu cầu của trẻ
  • từ 16 tuổi trở lên và làm việc hơn 24 giờ một tuần
  • đã ở tù hoặc bị giam giữ trong 8 tuần qua
  • đã được chính quyền địa phương chăm sóc trong 8 tuần qua
  • đang nhận Trợ cấp Tìm việc (Jobseeker’s Allowance), Universal Credit, các loại tax credit, Hỗ trợ thu nhập (Income Support) hoặc Trợ cấp và Hỗ trợ việc làm (Employment and Support Allowance)
  • đã kết hôn hoặc trong một quan hệ đồng giới được pháp luật thừa nhận - trừ khi con bạn không sống với đối tác hoặc đối tác đang đi học hoặc đào tạo nghề toàn thời gian

Nếu bạn đang nhận các trợ cấp khác, số tiền Trợ cấp Trẻ em bạn nhận được sẽ không làm giảm các khoản thanh toán trợ cấp đó.

Nếu bạn có thu nhập từ 50,000 bảng trở lên mỗi năm, thì bạn vẫn được quyền đòi Child Benefit, nhưng lúc này bạn phải đóng một khoản thuế gọi là ''Child Benefit tax charge''.

Nếu bạn sống cùng partner và cả hai gộp lại kiếm được từ 50,000 bảng trở lên mỗi năm, thì ai kiếm được nhiều tiền hơn sẽ phải đóng tax charge, bất kể người đòi Child Benefit là ai.

Thu nhập càng cao thì khoản tax charge càng lớn. Nếu thu nhập của bạn (hoặc cả hai) vượt quá 60,000 bảng/năm thì khoản tax này sẽ bằng luôn Child Benefit. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đòi Child Benefit nếu 1 trong 2 bạn không làm việc, vì nó sẽ tính vào lương hưu sau này. Và khi con bạn 16 tuổi thì cháu cũng sẽ tự động có National Insurance Number.

Bạn có phải là người “chịu trách nhiệm với đứa trẻ”?

Bạn sẽ được coi là người chịu trách nhiệm với trẻ nếu một trong những điều sau đây là đúng:

  • bạn sống với trẻ
  • bạn thường xuyên trả chi phí chăm sóc trẻ - ví dụ như quần áo hoặc thực phẩm

Nếu bạn trả tiền để hỗ trợ trẻ, bạn chỉ có thể yêu cầu Trợ cấp Trẻ em nếu không có ai khác yêu cầu khoản tiền này, và bạn chi tiền cho nhu cầu của trẻ mỗi tháng ít nhất bằng số tiền trợ cấp.

Nếu bạn là cha mẹ nuôi hoặc chăm sóc con của người khác như một phần của thỏa thuận không chính thức, bạn có thể yêu cầu Trợ cấp Trẻ em miễn là hội đồng địa phương không trả tiền cho chỗ ở hoặc chi phí sinh hoạt của trẻ. Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với hội đồng địa phương để kiểm tra.

Nếu bạn có vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ

Chỉ một người có thể yêu cầu Trợ cấp Trẻ em cho mỗi đứa trẻ - bạn không nhất thiết phải là cha mẹ nếu bạn đã được coi là người chịu trách nhiệm với đứa trẻ.

Người nào không đi làm thì nên đòi Child Benefit, như vậy sẽ giúp tăng lương hưu sau này. 

Nếu đối tác hoặc đối tác cũ của bạn đã đòi tiền Child Benefit và bạn không đồng ý, bạn cũng có thể tự đi đòi - HMRC sẽ quyết định ai sẽ nhận được trợ cấp. Có những quy tắc phức tạp về người được ưu tiên nhưng HMRC thường sẽ cấp Trợ cấp Trẻ em cho người mà đứa trẻ sống cùng nhiều nhất.

Kiểm tra quy định giáo dục và đào tạo

Con bạn được coi là đang đi học nếu học trung bình hơn 12 giờ một tuần. Ví dụ: A-level, Scottish Highers, NVQ cấp 1-3 hoặc tiếp nhận giáo dục tại nhà. Đứa trẻ phải bắt đầu khóa học hoặc đăng ký học trước 19 tuổi.

Con bạn sẽ được coi là đang học đào tạo nghề nếu trẻ đang trong chương trình đào tạo và không được trả tiền.

VietHome (Theo Citizens Advice)