Cảnh sát có được quyền khám shop, khám người giữa đường không?

Nhiều bạn vừa nhắn cho VIETHOME cho biết hiện có 1 số người (có thể giả danh) là cảnh sát hoặc là trộm cướp tới hỏi thăm tiệm nails hoặc chặn giữa đường để hỏi thẻ ID. Khi bị các nạn nhân hỏi ngược lại thì họ lại bỏ đi, không làm phiền nữa.

Để phòng tránh lừa đảo trong dịp Noel và tự bảo vệ mình trước pháp luật, có 1 số điều mọi người nên lưu ý :

Điều Số 0: ở UK ai cũng có quyền lợi, ngay cả tội phạm hay người nhập cư trái phép đều có luật bảo vệ rõ ràng. Hãy hiểu và biết quyền của mình hơn nhé mọi người.

1. Các bạn nên hỏi vặn lại, để phòng khi gặp lừa đảo hoặc do cảnh sát lạm dụng chức vụ - làm sai luật. Ngay cả khi gặp cơ quan chức năng, việc bạn hỏi vặn lại là hoàn toàn được hoan nghênh ở UK - để chống lại việc lạm dụng chức quyền. Đây là link để báo cáo nếu bạn nghĩ cảnh sát làm sai quy định: https://www.policeconduct.gov.uk/complaints-and-appeals/make-complaint

2. Ra đường không phải mang theo ID và cảnh sát không được vô cớ gọi lại kiểm tra. UK không bắt buộc người dân mang theo ID, cho nên việc không có ID trên người không hề phạm pháp.

Nếu cảnh sát muốn giữ lại khám xét (Stop & Search) thì họ phải nói chính xác bạn vừa phạm tội gì. Nếu không bạn có quyền từ chối trả lời và không cho khám xét. Luật ghi ở đây: https://www.gov.uk/police-powers-to-stop-and-search-your-rights

3. Mọi thứ cần phải lưu lại trên giấy tờ.

Nếu bạn bị cơ quan chức năng khám xét, chặn lại kiểm tra thì sau đó họ phải đưa cho bạn giấy tờ chứng nhận việc đó. Nếu sau khi khám xét mà bạn vô tội & có giấy chứng nhận, nếu trên đường đi có ai đòi khám tiếp thì bạn có thể đưa giấy đó ra để ngăn họ làm thêm lần 2. (đã có người giữ lại hơn 10 tờ đơn chứng nhận Stop & Search - sau đó kiện thành công cảnh sát tội phân biệt chủng tộc)

4. Cảnh sát & Bộ Nội Vụ vào các doanh nghiệp kiểm tra

VietHome đã có Video do Luật Sư trả lời về vấn đề này. Cơ quan chức năng cần có lệnh khám hoặc thư AD mới được phép vào. Nếu không bạn có quyền từ chối và hẹn họ ngày khác quay lại. Full video xem ở đây https://viethome.co.uk/cuoc-song/kien-thuc-chung/50361-bo-noi-vu-co-duoc-phep-vao-shop-kiem-tra-giay-to-cua-nhan-vien-khong-

Viethome