Vợ chồng sắp có con nhỏ có thể nhận trợ cấp lên đến 500 bảng

Cha mẹ sắp chào đón thành viên mới trong gia đình có thể đăng ký nhận số tiền lên đến 500 bảng để giúp họ trang trải các chi phí liên quan đến chăm sóc trẻ nhỏ.

Chương trình được biết đến với tên gọi Trợ cấp Thai sản Sure Start này được áp dụng cho những người mới lên chức cha mẹ lần đầu, cha mẹ sắp sinh đôi/ba, với điều kiện một trong hai người đang nhận một loại trợ cấp khác.

Thông thường, chỉ có cha mẹ lần đầu mới được phép nhận Trợ cấp Thai sản Sure Start, nhưng những người đã có con vẫn có thể xin trợ cấp nếu họ đang mang thai đôi hoặc ba.

Ai có thể xin trợ cấp và mức trợ cấp là bao nhiêu?

Trợ cấp Thai sản Sure Start có thể lên đến 500 bảng cho các bậc cha mẹ sắp lên chức lần đầu. Cha mẹ đã có con trước đó vẫn có thể nhận tiền nếu họ đang chờ đón nhiều con một lúc (như sinh đôi hoặc sinh ba). Mặc dù mức trợ cấp là 500 bảng, các gia đình sinh ba có thể nhận được đến 1,000 bảng.

Để được cấp tiền, một trong hai vợ chồng hiện phải đang nhận một trong các loại trợ cấp sau:

  • Hỗ trợ Thu nhập (Income Support)
  • Trợ cấp Tìm việc (Jobseeker’s Allowance) dựa trên thu nhập
  • Trợ cấp Hỗ trợ và Việc làm (Employment and Support Allowance) liên quan đến thu nhập
  • Tín dụng Lương hưu (Pension Credit)
  • Tín dụng Thuế Trẻ em (Child Tax Credit)
  • Tín dụng Thuế Việc làm (Working Tax Credit) bao gồm người khuyết tật hay yếu tố khuyết tật nghiêm trọng
  • Universal Credit

Khi nào thì cha mẹ có thể xin trợ cấp?

Người đăng ký nhận trợ cấp có thể nộp hồ sơ trong vòng 11 tuần trước ngày dự sinh hoặc sáu tháng sau sinh.

Cha mẹ có phải hoàn trả khoản trợ cấp này không?

Không.

Cha mẹ có thể xin trợ cấp bằng cách nào?

  1. In và điền mẫu đơn xin Trợ cấp Thai sản Sure Start. Một chuyên gia sức khỏe (ví dụ bác sĩ hay bà mụ) sẽ phải ký vào đơn này.
  2. Gửi đơn đến “Freepost DWP SSMG” – bạn không cần ghi mã bưu điện hay dán tem.

VietHome (Theo Chronicle Live)