Thủ tục đăng ký với cảnh sát địa phương khi cư trú tại Anh

 

3972
 
Khi bạn tới Anh bạn sẽ có thể cần phải đăng ký với cảnh sát.
 
Liệu tôi có cần đăng ký?
 
Nếu bạn thuộc diện phải đăng ký, điều này sẽ được thể hiện trên passport của bạn – bạn sẽ thấy một miếng dán hay một con dấu trên đó.
 
Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn qua trang Luật nhập cư trên website Thị thực và Nhập cư Anh.
 
Đăng ký như thế nào?
 
Thường thì thời hạn đăng ký là trong vòng 7 ngày kể từ khi bạn đến Anh. Nếu không thực hiện đăng ký thì bạn đã phạm luật.
 
Một số trường tổ chức các buổi đăng ký tại trường. Nếu không có thì bạn sẽ phải đăng ký tại cảnh sát địa phương.
 
Bạn sẽ cần điền một mẫu Chứng nhận Đăng ký và mang các giấy tờ sau đến cơ quan chức năng:
 
• hộ chiếu và visa
• phí đăng ký (34 bảng, thường nộp tiền mặt)
• hai ảnh thẻ cỡ hộ chiếu
• một tài liệu chứng minh bạn đang tham gia một khóa ở Anh (VD: giấy mời)
• bằng chứng về địa chỉ của bạn ở Anh (VD: hợp đồng thuê nhà, hóa đơn hay thông báo ngân hàng)
 
Thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào
 
Trong thời gian ở Anh, bạn phải báo cáo về bất kỳ thay đổi nào thuộc nhóm sau trong vòng 7 ngày:
  • - địa chỉ
  • - nơi theo học
  • - tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng con cái
  • - kéo dài thời gian được cư ngụ tại Anh
  • - passport
  • - vắng mặt tạm thời trong khoảng thời gian tối thiểu 8 tuần tại địa chỉ cư trú.

 

Làm gì nếu có sự cố?

Nếu nhận ra mình đã quên đăng ký với cảnh sát hoặc cập nhật giấy tờ, hãy đến thẳng trạm cảnh và giải thích rõ sự tình. Nếu nguyên nhân chưa đăng ký là do bệnh tật, hãy mang theo giấy khám từ bác sĩ. Nếu bị mất giấy tờ, báo với cảnh sát và đăng ký làm mới giấy tờ đó.

Rời khỏi Anh Quốc

Nếu bạn đã đăng ký xong với cảnh sát, thì bạn cần thông báo với họ khi chuẩn bị rời hẳn khỏi Anh Quốc. Hoặc bạn có thể nhờ nơi mình theo học thông báo hộ. Nếu không được, xin hãy chủ động tự liên lạc  với họ.

 

(Theo educationuk.org)