Tìm hiểu bầu cử thị trưởng (The Mayor) London 2012

Vào thứ 5 ngày 3 tháng 5 năm 2012 sẽ diễn ra cuộc bầu cử cho chức Thị Trưởng London ( The Mayor of London) cùng với việc bầu ra 25 thành viên thuộc Hội Đồng London (London Assembly). Cuộc bầu cử này được diễn ra 4 năm 1 lần.

VietHome xin gửi tới cộng đồng người Việt ở Anh những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử này.

 

Thị Trưởng London làm những công việc gì?

Thị Trưởng London ( The Mayor of London) sẽ đưa ra nhiều quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của những người ở London. Người này chịu trách nhiệm về các chính sách, giao thông, nhà cửa, kế hoạch phòng cháy chữa chấy, văn hoá hội hoạ, phát triển kinh tế, kế hoạch xây dựng, chất lượng khí thải, ô nhiễm môi trường, các vấn đề sức khoẻ của người dân, các vấn đề về năng lượng, biến đổi khí hậu.

London Assembly (Hội Đồng London) làm việc gì?

Hội Đồng Thành Phố London bao gồm 25 thành viên. London được chia ra làm 14 khu vực (constituencies), mỗi khu vực sẽ bầu ra 1 thành viên để tham gia vào Hội Đồng Thành Phố. 11 người khác sẽ được người dân bầu ra trong danh sách của các Đảng.

Nhiệm vụ của Hội Đồng này là kiểm tra và kiểm soát các quyết định của Thị Trưởng London. Họ sẽ thẩm phấn và theo dõi những quyết định, chính sách mà Thị Trưởng đưa ra áp dụng cho người dân sống ở London. Đồng thời, Hội Đồng London có quyền cắt giảm tiền quỹ của Thị Trưởng nếu 2/3 trong số họ cùng đồng tình theo.

Hội Đồng cũng có thể bãi bỏ các quyết định, chính sách của Thị Trưởng nếu 2/3 trong số họ đồng ý.

Các cách tham gia bầu cử

Trước ngày 3 tháng 5 năm 2012, bạn sẽ nhận được phiếu bầu qua bưu điện. Trong đó có ghi rõ nơi bạn phải đến để bỏ phiếu. Bạn không nhất thiết phải mang tờ phiếu đó đi cùng nhưng sẽ nhanh và tiện hơn nếu bạn mang theo.

Ngoài ra bạn có thể bầu cử qua bưu điện nếu bạn đăng kí trước. 3 lá phiếu sẽ được gửi cho bạn qua đường bưu điện và bạn phải gửi về Hội Đồng Địa Phương của mình trước 10PM ngày 3 tháng 5. Nếu bạn cảm thấy sẽ không kịp gửi qua bưu điện thì bạn có thể mang tới địa điểm bầu cử ( Polling Station) cũng được.

Bạn có thêm 1 lựa chọn nữa là mời người khác đi bầu cử thay mình. Bạn cần phải đăng kí tên của người này trước để họ có thể đi bầu cử cho bạn.

Sử dụng phiếu bầu cử như thế nào?

Phiếu màu Hồng (Pink ballot paper)  dùng để bầu Thị Trưởng London.

  • Bạn được chọn 2 người làm Thị Trưởng ( Nhưng sẽ chỉ có 1 người được nhận).
  • Nếu bạn thích ai làm Thị Trưởng nhất thì chọn họ làm Lựa Chọn 1 ( First Choice)
  • Người còn lại bạn chọn ở ô Lựa Chọn 2 ( Second Choice)
  • Nếu bạn đánh Lựa Chọn 1 và 2 cho cùng 1 người. Thì họ sẽ coi bạn chọn Lựa Chọn 1 cho người đó.
  • Bạn chọn Lựa Chọn 2 cho người khác, không có nghĩa là người bạn thích nhất ( Lựa Chọn 1) sẽ bị giảm cơ hội thắng.

Phiếu màu Vàng ( Yellow Ballot Paper) dùng để bầu cho các thành viên trong Hội Đồng London Assembly.

  • Đây là người ở khu vực địa phương sẽ thay mặt bạn bàn bạc và giải quyết với các ban ngành khác ở London.
  • Bạn chọn 1 người

Phiếu màu Da Cam ( Orange ballot Paper) dùng để bầu thành viên thuộc London-wide Assembly.

Đây là 1 đảng hoặc 1 thành viên tự do sẽ thay mặt cho toàn bộ London.

Bầu cử là 1 quyền lợi của người dân Anh. Đăng kí tên trong hệ thống bầu cử sẽ có lợi trong nhiều việc làm giấy tờ, thủ tục ở Anh. Quyền lợi này đã được VietHome phổ biến ở những bài viết khác nhau. Mời quý bạn đọc tìm đọc lại!!

Katie

VietHome.co.uk