Khiếu nại người tư vấn nhập cư

Ai có thể làm đơn khiếu nại?

Nếu bạn cho rằng nhân viên tư vấn luật nhập cư, tị nạn đã đưa ra những lời khuyên không đúng hoặc không làm tròn trách nhiệm, bạn có thể gửi khiếu nại đến văn phòng của Ủy Viên Sở Di Trú (Office of the Immigration Services Commissioner (OISC)). Bạn có thể khiếu  nại người cố vấn luật sư ( Adviser Solicitor), luật sự hoặc những người điều hành, cung cấp tư vấn, dịch vụ liên quan đến nhập cư ở Anh. Sở Di Trú OISC sẽ chấp nhận mọi đơn khiếu nài từ mọi người dù có trực tiếp hoạc gián tiếp nhận được tư vấn. Mục đích của chúng tôi là đảm bảo những tư vấn viên này làm đúng trách nhiệm của mình.

Bạn có thể khiếu nạn những gì?

Bạn có thể gửi đơn khiếu nại về bất cứ vấn đề gì , bao gồm:

 • Dịch vụ hoặc tư vấn thiếu trách nhiệm
 • Không có hướng dẫn thích hợp
 • Tuyên bố sai sự thật
 • Thu lệ phí không hợp lí hoặc tính phí cho công việc chưa được thực hiện
 • Khuyến khích bạn làm những lời khai sai hoặc gây hiểu nhầm
 • Trể hẹn hoặc không đến dự tòa

Bạn có thể thuê thông dịch viên để khiếu nại.

Tại sao bạn nên khiếu nại?

Đây là cơ hội để bạn thông báo đến OISC những gì mình nghĩ, đánh giá về tư vấn viên. Khi bạn khiếu nại, bạn có thể ngăn chặn người này làm những việc tương tự với người khác.

Đơn khiếu nại của bạn cũng giúp chúng tôi củng cố thêm dịch vụ bằng cách yêu cầu những tư vấn viên thiếu trách nhiệm này đi huấn luyện thêm.

Chúng tôi sẽ làm gì với đơn khiếu nại của bạn?

Chúng tôi sẽ xem xét đơn khiếu nại của bạn và tiến hành điều tra. Quá trình này có thể mất 6 tháng và chúng tôi sẽ liên lạc để hỏi thêm thông tin nếu cần thiết. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến bạn và tư vấn viên về kết quả, liệu có phải là lỗi của người tư vấn hay không và liệu chúng tôi có xử lí tiếp trường hợp này.

Chúng tôi không thể giúp :

 • Thúc đẩy quá trình xin nhập cư của bạn.
 • Đơn khiếu nại đang liên quan đến các thủ tục pháp lý.
 • Đơn khiếu nại về việc đã diễn ra 6 tháng trước đây.
 • Đòi lại tiền và đòi bồi thường.
 • Khiếu nại về nhân viên của Cơ Quan Biên Giới Anh ( UKBA)
 • Khiếu nại về người hoặc tổ chức ngoài nước Anh, hoặc người , tổ chức cung cấp tư vấn về nhập cư ở các nước khác.

Làm thế nào để khiếu nại?

Nếu bạn có ý định khiếu nại tư vấn viên về nhập cư, xin hãy đọc phần sau để được giải thích quá trình: complaints scheme

Bạn có thể điền đơn sau: complaints form và gửi về:

The Office of the Immigration Services Commissioner
Complaints Team 5th Floor,
Counting House
53 Tooley Street
London
SE1 2QN

Bạn có thể theo dõi đơn khiếu nại của mình ở đây: complaints tracker.