Kiểm tra bảo hiểm ô tô Online ở Anh

Theo luật mới vừa áp dụng, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm xe ô tô phải cung cấp thông tin bảo hiểm của khách hàng cho cơ sở dữ liệu bảo hiểm ô tô ( MID). Những dữ liệu này sẽ được sử dụng bởi cảnh sát để đối phó với những tài xế không đóng bảo hiểm.

Nếu thông tin của bạn không có trong cơ sở dữ liệu này, bạn sẽ có thể bị cảnh sát dừng xe để hỏi giấy tờ. Đối với các cá nhân, công ty bảo hiểm của họ sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho MID trong vòng 7 ngày kể từ khi mua bảo hiểm. Với xe của công ty thì người chủ sẽ phải đảm bảo thông tin được chuyển cho MID

Kiểm tra xe của bạn trên MID

Hiện tại bất cứ ai cũng có thể kiểm tra liệu thông tin của mình có trên MID qua trang web của Askmid tại http://www.askmid.com/ownvehicle/

Bạn có thể xác nhận một cách dễ dàng và chính xác, tránh bị gây rắc rối khi cảnh sát hỏi. Nếu bạn đã đóng bảo hiểm mà thông tin không hiển thị trên MID, xin hãy liên lạc với người bán bảo hiểm ngay lập tức.