Tìm hiểu dịch vụ miễn phí Dial a Ride

Dial a Ride là một dịch vụ miễn phí do Bộ Giao Thông Vận Tải của London( Tfl) hỗ trợ việc đi cho những người tàn tật và người già trong khu vực thành phố London. Những thành viên ở đây có thể đặt cuộc hẹn để các xe bus đến nhà đón và đưa đến các địa điểm khác nhau như chợ, khu shopping, thăm người thân và các hoạt động ngoại khóa khác.

Dial A Ride Vietnamese

Dịch vụ này hoạt động ra sao?

Bạn sẽ đặt cuộc hẹn với các nhân viên của Dial a Ride để họ lên lịch cho các chuyến xe bus đến đón. Người hẹn có thể mang kèm theo 1 người hoặc trẻ em, miễn sao những người này phải đến và dừng ở cùng một điểm giống bạn.

Dial a Ride không hề thu một khoản lệ phí nào. Xe bus có thể sẽ dừng lại để đón trả khách trên tuyến đường đi.

Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe, bạn có thể thông báo trước với các nhân viên để họ lên kế hoạch trước cho từng chuyến đi.

Số điện thoại liên lạc để đặt cuộc hẹn: 0845 999 1 999 hoặc 020 7309 8900.

Tất cả các nhân viên và lái xe sẽ phải đeo huy hiệu và mặc đồng phục. Họ sẽ có trách nhiệm giúp đỡ khi bạn lên xuống xe hoặc bê đồ đạc cho bạn nếu được yêu cầu.

Đăng kí thành viên với dịch vụ

Xin hãy điềm mẫu đơn sau đây http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/Dial-a-Ride_Application_SINGLES.pdf

và gửi về

Dial-a-Ride
Progress House
5 Mandela Way
London
SE1 5SS

hoặc bạn có thể điện thoại đến số 0845 999 1 999 để xin mẫu đơn gửi về nhà bạn

Lịch đặt cuộc hẹn

Văn phòng được mở cửa từ 9AM - 4PM từ thứ Hai - Thứ 6.

Gọi vào thứ 2 để đặt cho thứ 3

Gọi vào thứ 3 để đặt cho thứ 4

Gọi vào thứ 4 để đặt cho thứ 5

Gọi vào thứ 5 để đặt cho thứ 6 hoặc thứ 7

Gọi vào thứ 6 để đặt cho chủ nhật hoặc thứ 2