Làm gì khi bị mất cắp ô tô ở Anh Quốc?

Bạn sẽ làm gì khi ô tô của bạn bị đánh cắp?
Nếu ô tô của bạn bị đánh cắp, bạn nên thông báo ngay lập tức cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát sẽ thông báo cho Cục quản lý, cấp giấy phép cho phương tiện và bằng lái (DVLA) chi tiết về vụ mất cắp này và đại diện bạn tìm lại chiếc xe bị mất.

Liên lạc đồn cảnh sát địa phương
Trước khi báo cho cảnh sát về chiếc xe bị đánh cắp, hãy chắc chắn rằng bạn có trong tay tất cả chi tiết liên quan đến chiếc xe của mình như: số đăng ký xe, kiểu dáng, cấu tạo và màu sắc chiếc xe của mình. Cảnh sát sẽ cung cấp cho bạn một thông số tham khảo xử phạt trong trường hợp bạn cần yêu cầu bồi thường từ phía bảo hiểm và yêu cầu hoàn thuế chiếc xe của mình.

Liên lạc công ty bảo hiểm
Bạn cần liên lạc với công ty bảo hiểm ngay lập tức để được tư vấn. Nếu chiếc xe của bạn không thể tìm lại được và công ty bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường, bạn nên thông báo cho DVLA ngày tháng mà khoản thanh toán được chấp thuận cùng với tên và địa chỉ của công ty bảo hiểm.
Bạn nên hoàn thành mẫu “thông báo bán hoặc chuyển đổi(notification of sale or transfer)” phần V5C/3 trong giấy chứng nhận đăng ký V5C của bạn.

Nếu công ty bảo hiểm yêu cầu toàn bộ số chứng từ hoặc giấy tờ đăng ký, bạn nên thông báo bằng thư cho DVLA và cung cấp chi tiết về công ty bảo hiểm của mình cũng như ngày thàng mà bạn yêu cầu bồi thường.

Hoàn thuế xe
Bạn có thể đăng ký việc hoàn trả thuế cho chiếc xe đã bị đánh cắp và không thể tìm lại được. Có rất nhiều chiếc xe đã được tìm lại trong vòng vài ngày sau vụ đánh cắp, vì vậy lời khuyên cho bạn là không nên làm đơn đăng ký hoàn thuế cho tới bảy ngày sau vụ đánh cắp.

Một đơn đăng ký đặc biệt - mẫuV33 có sẵn cho mục đích này của bạn. Bạn sẽ cần thông số tham khảo xử phạt được cung cấp từ phía cảnh sát.


Bạn nên làm gì nếu như bạn sở hữu biển cá nhân?

Nếu như chiếc xe bị đánh cắp của bạn có biển số cá nhân, thông thường bạn có thể yêu cầu bồi thường lại nếu chiếc xe vẫn không thể tìm thấy sau 12 tháng, chỉ áp dụng theo những điều kiện sau đây:

* Vụ mất cắp phải được thông báo với cảnh sát và được ghi nhận bởi DVLA như một vụ đánh cắp với thời gian ít hơn 12 tháng

* Tại thời điểm vụ mất cắp, phương tiện phải có giấy chứng nhận kiểm tra MOT hiện hành

* Tại thời điểm vụ mất cắp, phương tiện phải có mã số thuế hiện hành

* DVLA sẽ yêu cầu thư từ người bảo hiểm của bạn khẳng định họ không có sự phản đối nào trong việc cấp lại số bảo hiểm

Nếu phương tiện được tìm lại bất cứ thời điểm nào, hãy làm đơn đăng ký để giữ lại số đăng ký của bạn ngay khi có thể.
Để đăng ký hoặc biết thêm thông tin, bạn cần viết thư và trích dẫn số đăng ký phương tiện của bạn và gửi tới Cherished Transfer Section, DVLA, Swansea, SA99 1BW.