Sử dụng bằng lái xe cấp từ nước khác

Đối với khách du lịch
Nếu bạn có bằng lái chính thức và còn hạn, bạn được phép lái xe có trọng tải lên tới 3,5 tấn và 8 hành khách.
Bằng lái nước ngoài của bạn chỉ có hiệu lực trong 12 tháng tính từ ngày bạn vào nước Anh. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể lái được những xe tải lớn đăng kí ngoài nước Anh và được lái vào đây.
Nếu bạn sở hữu giấy phép lái xe thông thường (xe hơi, xe gắn máy) và giấy phép của bạn vẫn hợp lệ, bạn có thể lái bất cứ loại xe nhỏ được hiển thị trên giấy phép của bạn tối đa 12 tháng kể từ khi bạn thường trú lại đất nước Anh. Để có thể tiếp tục được phép lái xe sau thời gian này, bạn phải xin bằng phụ và hoàn thành bài thi sát hạch tại Anh. Với giấy phép lái xe tạm thời(bằng phụ) đó, bạn không cần có người giám sát, ngồi cạnh mình khi lưu thông trên được, không cần dán biển "L" trên xe, bạn cũng sẽ được phép lưu hành trên đường motorway.

Tuy nhiên, nếu trong 12 tháng đó bạn không đỗ, mọi quyền ưu tiên của bạn sẽ bị mất. Bạn sẽ phải dán biển L, có người giám sát và không được đi trên motorway. Nếu bạn không xin bằng lái phụ trong 12 tháng đầu này, bạn phải dừng việc lái xe lại.

Nếu bạn có giấy phép dạy nghề (xe minibus, xe buýt) và trở thành cư dân mới, bạn không được lái các loại xe lớn cho đến khi bạn đã qua được bài thi sát hạch có liên quan.


Đối với sinh viên nước ngoài

Nếu bạn là sinh viên đang nắm giữ giấy phép cộng đồng bạn có thể lái xe ô tô và xe máy tại Anh cho đến khi giấy phép của bạn vẫn hợp lệ, hoặc cho đến khi 70 tuổi. Nếu bạn không có bằng lái, bạn phải học tập ở đây ít nhất là 6 tháng tính đến ngày bạn thi sát hạch lái xe hoặc xin bằng lái chính.

Nếu bạn là sinh viên đang nắm giữ giấy phép không phải cộng đồng hay giấy phép lái xe quốc tế bạn có thể lái xe ở đây trong vòng 12 tháng kể từ ngày bạn vào Anh. Nếu bạn giữ giấy phép lái xe từ một quốc gia chỉ định bạn có thể đổi sang bằng của Anh. Nếu bạn không có giấy phép, hoặc giấy phép của bạn đã không được ban hành trong một quốc gia được chỉ định, bạn cần xin giấy phép tạm thời và sau đó vượt qua một bài sát hạch lái xe. Bạn cần phải ở Anh ít nhất 6 tháng trước khi bạn có thể thi hoặc xin bằng lái chính.