Thay đổi trong thuế phương tiện giao thông

s300 Heldup

Từ 1/10/2014, lái xe không cần kẹp đĩa thuế bằng giấy (paper tax disc) ở cửa sổ chắn gió của xe nữa. Nếu đĩa thuế của bạn vẫn còn hạn sau ngày đầu tiên tháng 10 này, bạn có thể bỏ đĩa khỏi cửa sổ và hủy nó. Tuy nhiên lái xe địa chỉ tại Bắc Ai-len vẫn phải trình diện đĩa MoT của mình.

Bạn có thể đăng ký online để nộp thuế hoặc SORN (đăng ký cất giữ xe trong ga-ra/đất riêng) xe của mình bằng dòng số 16 chữ số từ thông báo đổi mới thuế xe cộ (V11) hoặc dòng 11 chữ số từ sổ ghi (V5C).

Hãy nhớ, để được lái xe trên đường, bạn sẽ phải nộp thuế phương tiện giao thông, và cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đăng ký mới khi thuế của bạn hết hạn. Quy định này áp dụng cho mọi loại phương tiện đường bộ, bao gồm cả những đối tượng không phải trả thuế phương tiện.

Ngoài ra, cũng từ ngày 1/10, khi bạn mua xe thì thuế đóng cho xe trước đó sẽ không được chuyển qua sở hữu của bạn. Bạn sẽ phải đăng ký bản thuế mới trước khi được phép lái xe.

Nộp thuế bằng cách dùng mục V5C/2 của đăng ký chứng nhận xe trực tuyến (V5C) hoặc liên hệ qua hệ thống điện thoại 24/7.

Khi diễn ra các hoạt động dưới đây sau ngày 1/10 và đã thông báo tới DVLA - Ủy ban Cấp giấy phép lái xe, bạn sẽ tự động được hoàn phần tiền thừa theo thuế phương tiện:
- Bán hoặc chuyển nhượng xe.
- Xe bị gạch tên tại đơn vị  Authorised Treatment Facility.
- Phương tiện đã xuất khẩu.
- Phương tiện bị rời đi khỏi tuyến đường hoặc chủ xe đã đăng ký SORN.
- Chủ phương tiện đổi loại thuế sang loại thuế miễn giảm.

Từ ngày 1/10, Direct Debit sẽ là phương thức mới để bạn trả phí phương tiện. Hệ thống này sẽ được mở cho khách hàng có nhu cầu nộp thuế phương tiện tính từ ngày 1/9/2014. Chỉ cần MoT của bạn còn hiệu lực, khoản thuế sẽ tự động được nộp qua

Direct Debit cho tới khi bạn thông báo ngừng với DVLA hoặc ngưng Direct Debit tại ngân hàng của bạn.

(Theo GOV)