Giới hạn tốc độ trên hai cầu bắc ngang sông Thames

limitspeed

Transport for London đã giới thiệu hạn chế tốc độ mới tại hai cầu Blackfriars Bridge và London Bridge cho phù hợp với giới hạn 20 dặm/giờ mới sẽ áp dụng cho các phố tại Square Mile của thủ đô.

Riêng cầu Southwark Bridge không thuộc quản lý của TfL cho nên tốc độ giới hạn sẽ đổi từ 20 thành 30 dặm/giờ tại giữa cầu, nơi giao nhau của Square Mile và Southwark.

Hội đồng Southwark đã thông qua kế hoạch áp dụng tốc độ giới hạn mới cho mọi tuyến đường thuộc quản lý của mình, bao gồm nửa phía nam của cầu Southwark Bridge bất chấp phản đối từ phía cảnh sát.

Còn tại Square Mile, cảnh sát thủ đô có thái độ tích cực hơn trước thay đổi này. Họ cho rằng tốc độ mới này sẽ giúp giảm nguy hiểm giao thông.

(Theo London Se1)