"Đọc vị" biển số xe ô tô ở Anh Quốc

Biển số (số đăng kí xe - Vehicle registration number) là số nhận diện của từng chiếc xe, nó sẽ thể hiện nơi cấp, thời gian cấp và được sở Giao thông DVLA quản lý. Chỉ qua việc nhìn biển số, bạn có thể biết được thông tin cơ bản của chiếc xe như năm sản xuất và đăng kí.

Nếu bán xe, biển số sẽ đi cùng theo xe, trừ khi chủ cũ làm thủ tục chuyển nhượng hoặc giữ lại số đăng kí trước khi bán xe đi.

Quy định về biển số hiện tại được áp dụng từ 1 tháng Chín 2001, gồm hai chữ cái đầu chỉ nơi đăng kí, hai chữ số tiếp theo chỉ thời điểm đăng kí và ba chữ cái ngẫu nhiên sau đó để làm số hiệu riêng của từng xe.

551px-British car registration plate labels

Như chúng ta có thể thấy, một biển số thông thường có những phần sau:

- Phần màu xanh gồm logo EU và chữ cái GB biểu tượng cho Vương quốc Anh, phần này không bắt buộc, bạn có thể thêm nếu bạn hay di chuyển ra ngoài nước Anh đến các nước EU khác.

- Hai chữ cái tiếp theo sẽ thể hiện nơi bạn đăng kí xe, sẽ được quy định như sau:

Chữ cái đầu Vùng hành chính Trụ sở DVLA Chữ cái thứ hai (theo trụ sở đăng kí)
A Anglia Peterborough A B C D E F G H J K L M N
Norwich O P R S T U
Ipswich V W X Y
B Birmingham Birmingham A–Y
C Cymru (Wales) Cardiff A B C D E F G H J K L M N O
Swansea P R S T U V
Bangor W X Y
D Deeside đến Shrewsbury Chester A B C D E F G H J K
Shrewsbury L M N O P R S T U V W X Y
E Essex Chelmsford A–Y
F Forest và Fens Nottingham A B C D E F G H J K L M N P
Lincoln R S T V W X Y
G Garden of England Maidstone A B C D E F G H J K L M N O
Brighton P R S T U V W X Y
H Hampshire và Dorset Bournemouth A B C D E F G H J
Portsmouth K L M N O P R S T U V W X Y
HW dành riêng cho vùng Isle of Wight
K   Borehamwood[ A B C D E F G H J K L
Northampton M N O P R S T U V W X Y
L London Wimbledon A B C D E F G H J
Borehamwood K L M N O P R S T
Sidcup U V W X Y
M Manchester và Merseyside Manchester A–Y
MN và MAN dành cho Isle of Man
N North Newcastle A B C D E G H J K L M N O (Không có NF)
Stockton P R S T U V W X Y
O Oxford Oxford A–Y
P Preston Preston A B C D E F G H J K L M N O P R S T
Carlisle U V W X Y
R Reading Theale A–Y
S Scotland[a] Glasgow A B C D E F G H J
Edinburgh K L M N O
Dundee P R S T
Aberdeen U V W
Inverness X Y
V Severn Valley Worcester A–Y
W West of England Exeter A B C D E F G H J
Truro K L
Bristol M N O P R S T U V W X Y
X Personal export
 • Beverley
 • Birmingham
 • Bristol
 • Chelmsford
 • Glasgow
 • Leeds
 • Lincoln
 • Maidstone
 • Manchester
 • Northampton
 • Norwich
 • Oxford
 • Stockton
 • Wimbledon
A B C D E F
Y Yorkshire Leeds A B C D E F G H J K
Sheffield L M N O P R S T U
Beverley

V W X Y

- Hai chữ số tiếp theo chỉ thời gian đăng kí, với chữ số đầu là chỉ thời điểm đăng kí đầu năm (tháng Ba đến Tám) hay cuối năm (tháng Chín đến tháng Hai năm sau): số 0 và 1 chỉ đầu năm, 5 và 6 chỉ cuối năm.

Số 0 và 5 dùng cho các năm 2001 đến 2009

Số 1 và 6 dùng cho các năm từ 2010, 2011, 2012,...

Chữ số thứ hai chỉ các năm: 1 là 2001, 2 là 2002,...

- Ba chữ cái cuối cùng là xếp ngẫu nhiên, tuy nhiên không dùng hai chữ cái I và Q.

Năm 1 tháng Ba – 31 tháng Tám 1 tháng Chín 28/29 tháng Hai
2001/02
51
2002/03 02 52
2003/04 03 53
2004/05 04 54
2005/06 05 55
2006/07 06 56
2007/08 07 57
2008/09 08 58
2009/10 09 59
2010/11 10 60
2011/12 11 61
2012/13 12 62
2013/14 13 63
2014/15 14 64
2015/16 15 65
2016/17 16 66
2017/18 17 67
2018/19 18 68
2019/20 19 69
2020/21 20 70
2021/22 21 71
2022/23 22 72
2023/24 23 73
2024/25 24 74
2025/26 25 75
Năm 1 tháng Ba – 31 tháng Tám 1 tháng Chín – 28/29 tháng Hai
2026/27 26 76
2027/28 27 77
2028/29 28 78
2029/30 29 79
2030/31 30 80
2031/32 31 81
2032/33 32 82
2033/34 33 83
2034/35 34 84
2035/36 35 85
2036/37 36 86
2037/38 37 87
2038/39 38 88
2039/40 39 89
2040/41 40 90
2041/42 41 91
2042/43 42 92
2043/44 43 93
2044/45 44 94
2045/46 45 95
2046/47 46 96
2047/48 47 97
2048/49 48 98
2049/50 49 99
2050/51 50 00

Để đăng kí biển số xe, bạn phải đến các Nhà cung cấp Biển số xe (Registered Number Plate Supplier - RNPS) gần nhất nơi bạn sống.

Viethome