Thủ tục cần làm khi vứt hoặc bán xe ô tô ở Anh Quốc

Ở Anh, nếu bạn muốn vứt xe đi hoặc bán lại xe, bạn cần phải làm đúng thủ tục nếu không muốn bị liên luỵ đến luật pháp sau này.

Đã có rất nhiều trường hợp xử lý không đúng cách nên vẫn phải đóng thuế đường, hoặc trả vé phạt xe dù không còn sở hữu xe đó nữa. Trong bài viết sau đây VietHome sẽ cung cấp một số thông tin cần biết nếu bạn quyết định bán hoặc vứt xe ô tô của mình đi.

Scrapped Cars

Vứt bỏ xe (Scrapping)

Bạn cần mang xe đến những điểm xử lý xe (authorised treatment facility - ATF )  được chỉ định để phá huỷ nó mà không gây hại cho môi trường.

Những điểm xử lý xe này sẽ đưa bạn giấy chứng nhận đã huỷ xe (CoD-Certificate of Destruction) sau khi họ nhận xe của bạn. Họ cũng sẽ thông báo với sở giao thông DVLA rằng bạn không còn là chủ sở hữu chiếc xe nữa. Hãy giữ tờ giấy đó để làm bằng chứng rằng bạn sẽ không phải chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến chiếc xe đó nữa.

Nếu bạn có nhiều hơn một chiếc xe thì cũng cần làm thủ tục tương tự. DVLA sẽ đánh dấu số lần bạn mang xe của mình đi huỷ.

Nếu bạn không nhận được giấy chứng nhận CoD, hoặc xe chưa bị huỷ, thì bạn nên làm thủ tục bán, chuyển nhượng và điền vào mục 3 trong giấy tờ sỡ hữu xe V5C, sau đó gửi cho Sở Giao thông DVLA, Swansea, SA99 1BD. Sau đó bạn sẽ nhận được một bức thư xác nhận việc bạn không còn là chủ sở hữu xe nữa.

Nếu sau 4 tuần mà bạn không nhận được bức thư xác nhận đó, hãy gọi 0300 790 6802 hoặc gửi tin nhắn đến 0300 123 1279.

Nếu bạn tự mình huỷ xe thì tick vào ô 17 trong giấy chứng nhận đăng kí ở DVLA và điền ngày phá huỷ xe vào ô 18.

Bảo hiểm 1 chiều (Third party)

Nếu xe của bạn bỉ hỏng sau tai nạn và phí sửa chữa còn cao hơn giá trị chiếc xe, và bạn cũng không muốn giữ xe lại, thì bạn cũng cần khai báo với DVLA. Gửi giấy chứng nhận đăng kí với lý do giải thích việc bỏ chiếc xe đến DVLA, Swansea, SA99 1BR và sau đó bạn sẽ nhận được thư xác nhận rằng bạn không còn chịu trách nhiệm với chiếc xe nữa.

Đền bù cho xe bị bỏ đi (Write Off)

Nếu công ty bảo hiểm chấp nhận vứt bỏ chiếc xe của bạn, bạn cần đưa xe cho họ để nhận lại được khoản đền bù.

Bạn cần phải:

- điền vào giấy tờ sỡ hữu xe V5C về việc bán hoặc chuyển nhượng xe và gửi đến DVLA, Swansea, SA99 1BD

- đưa phần còn lại cho công ty bảo hiểm của bạn

Công ty bảo hiểm cũng có thể yêu cầu bạn đưa toàn bộ phần chứng nhận đăng kí để họ điền và gửi giúp bạn đến DVLA.

Nếu vậy thì bạn cũng nên gửi thư đến DVLA để hỏi xem tên của bạn đã được gỡ bỏ khỏi tên chủ xe hay chưa, nói rõ ngày bạn đưa xe cho công ty bảo hiểm và những thông tin liên quan khác.

Bán xe cho cá nhân

Sau khi bán xe, bạn và người mua cần phải điền một số thông tin để gửi lên DVLA thông báo việc chuyển quyền sở hữu:

  • Điền thông tin ở Section 6 trong giấy đăng kí xe V5c
  • Cả người mua và bán cùng kí vào mục Section 8
  • Đưa cho người mua mục Section 2
  • Phần còn lại tự bạn gửi cho DVLA theo địa chỉ: DVLA, Swansea, SA99 1BA.

Thông tin nên làm

Việc thông báo cho DVLA rằng bạn không còn sở hữu xe ô tô nữa rất quan trọng. Nếu bạn không làm, người mua có thể gây tai nạn hoặc bị phạt xe nhưng DVLA vẫn truy cứu trách nhiệm của bạn.

Chính vì vậy, bạn có thể làm thêm một bước sau đây để đảm bảo chắc chắn DVLA đã biết bạn không còn sở hữu xe nữa, đó là xin hoàn lại Thuế Đường (Tax Disc).

Sau khi bán hoặc vứt xe đi, bạn có thể giữ lại tờ giấy Tax Disc và điền đơn để hoàn lại tiền bạn đã đóng (vd: bạn còn 6 tháng thì sẽ nhận được lại tiền của 6 tháng đó). Nhiều trường hợp vứt xe không đúng cách nên 1 thời gian sau DVLA vẫn gửi giấy về bắt đóng thuế đường bởi vì họ chưa hề nhận được thông báo ngưng sở hữu của bạn.

Sau khoảng 6 tuần, DVLA sẽ gửi séc về để hoàn lại tiền và thông báo bạn không còn sở hữu xe đó nữa.

Nếu bạn gặp vấn đề trong việc điền các thủ tục này, bạn có thể hỏi ý kiến Cộng Đồng ở đây : http://vh.viethome.co.uk/hoi-dap

Các form trong bài viết này có thể được tìm thấy ở dưới đây hoặc mục http://www.viethome.co.uk/form

Files:

Nếu bạn không mua Thuế Đường và không muốn sử dụng xe nữa ( bạn để ở trong garage, hoặc cất ở một chỗ riêng), hoặc xe của bạn đã bị trượt MOT, bạn phải khai báo với DVLA về chiếc xe không lưu thông này bằng đơn SORN. 

Date 26-10-2013
File Size 154.8 KB
Download 1,085

Nếu bạn không dùng xe ô tô nữa, bạn có thể xin hoàn lại tiền Thuế Đường mà mình đã đóng từ trước.

Date 26-10-2013
File Size 166.15 KB
Download 1,049

Theo FindLaw UK