Download details

V890 - SORN - Đơn khai không sử dụng xe nữa V890 - SORN - Đơn khai không sử dụng xe nữa HOT

Nếu bạn không mua Thuế Đường và không muốn sử dụng xe nữa ( bạn để ở trong garage, hoặc cất ở một chỗ riêng), hoặc xe của bạn đã bị trượt MOT, bạn phải khai báo với DVLA về chiếc xe không lưu thông này bằng đơn SORN. 

Information
Created 26-10-2013
Changed 26-10-2013
Version
Size 154.8 KB
Rating
(0 votes)
Nếu bạn thấy form nào không còn hiệu lực sử dụng, xin hãy thông báo cho chúng tôi bằng chức năng thông báo hoặc email info@viethome.co.uk