Logo
Print this page

Short URL to view this Baby: http://www.viethome.co.uk/v/075

Bình Chọn Cho Bé Này Bằng Cách Click "Like" Bên Dưới

Vote for this Baby by Click "Like" Below

 

 

Hoặc gửi tin nhắn : R075 đến số 075 5066 0578 ( chỉ mất lệ phí như gửi tin nhắn bình thường)

 Send a SMS with the content: R075 to 075 5066 0578 ( Standard Text Message Rate)

  • Họ Tên - Full Name: Ryan Bui
  • Sinh Năm - Year of Birth: 2010
  • Đặc điểm riêng của bé - Baby's personality:

    ....hiếu động...

Media

VietHome Nắm Giữ Mọi Bản Quyền Đối Với Các Thông Tin Do Thí Sinh Đưa Lên.