Logo
Print this page

Short URL to view this Baby: http://www.viethome.co.uk/v/071

Bình Chọn Cho Bé Này Bằng Cách Ấn Nút "Like" Ở Dưới

Vote for this Baby by click "Like"

 

 

Hoặc gửi tin nhắn : R071 đến số 075 5066 0578 ( chỉ mất lệ phí như gửi tin nhắn bình thường)

Send a SMS with the content: R071 to 075 5066 0578 ( Standard Text Message Rate)

  • Họ Tên - Full Name: Richard Le
  • Sinh Năm - Year of Birth: 2010
  • Đặc điểm riêng của bé - Baby's personality:

    Em bé thích xem cartoon.chơi iPad . Năng động

Media

VietHome Nắm Giữ Mọi Bản Quyền Đối Với Các Thông Tin Do Thí Sinh Đưa Lên.