Logo
Print this page

Short URL to view this Baby: http://www.viethome.co.uk/v/246

Bình Chọn Cho Bé Này Bằng Cách Ấn Nút "Like" Ở Dưới

Vote for this Baby by click "Like"

 

Hoặc gửi tin nhắn : N246 đến số 075 5066 0578 ( chỉ mất lệ phí như gửi tin nhắn bình thường)

Send a SMS with the content: N246 to 075 5066 0578 ( Standard Text Message Rate)

  • Họ Tên - Full Name: Nicole Thanh Ngan
  • Sinh Năm - Year of Birth: 2011
  • Đặc điểm riêng của bé - Baby's personality:

    Em bé rất dể thương, dể yêu và dể mến.

Media

VietHome Nắm Giữ Mọi Bản Quyền Đối Với Các Thông Tin Do Thí Sinh Đưa Lên.