Logo
Print this page

Short URL to view this Baby: http://www.viethome.co.uk/v/097

Bình Chọn Cho Bé Này Bằng Cách Ấn Nút "Like" Ở Dưới

Vote for this Baby by click "Like"

 

 

Hoặc gửi tin nhắn : D097 đến số 075 5066 0578 ( chỉ mất lệ phí như gửi tin nhắn bình thường)

Send a SMS with the content: D097 to 075 5066 0578 ( Standard Text Message Rate)

  • Họ Tên - Full Name: DAVID LAM
  • Sinh Năm - Year of Birth: 2008
  • Đặc điểm riêng của bé - Baby's personality:

    David is active, playful and funny. Likes action hero figures and watching cartoons. Enjoys swimming, rugby, football and playing with his cars.

VietHome Nắm Giữ Mọi Bản Quyền Đối Với Các Thông Tin Do Thí Sinh Đưa Lên.