Logo
Print this page

Short URL to view this Baby: http://www.viethome.co.uk/v/087

Bình Chọn Cho Bé Này Bằng Cách Ấn Nút "Like" Ở Dưới

Vote for this Baby by click "Like"

 

Hoặc gửi tin nhắn : D087 đến số 075 5066 0578 ( chỉ mất lệ phí như gửi tin nhắn bình thường)

Send a SMS with the content: D087 to 075 5066 0578 ( Standard Text Message Rate)

  • Họ Tên - Full Name: DANIEL LAM
  • Sinh Năm - Year of Birth: 2012
  • Đặc điểm riêng của bé - Baby's personality:

    Daniel is 5 months old, a very happy baby and always smiling/laughing. Likes taking baths and watching his brother play.

VietHome Nắm Giữ Mọi Bản Quyền Đối Với Các Thông Tin Do Thí Sinh Đưa Lên.