FLC khởi công tháp đôi quy mô 5.200 tỷ đồng tại Cầu Giấy

Nguồn Dân Trí