Hơn 600 khách hàng tham dự khai trương nhà mẫu The GoldView

Nguồn Dân Trí