Theo luật hiện tại, những người xin visa vào Anh dưới dạng hôn nhân ( Spouse Visa) sẽ được cấp visa 2.5 năm và phải xin làm 2 lần trước khi có quyền xin visa định cư vĩnh viễn( Indefinite Leave To Remain).

Trang này giải thích về cách nộp đơn xin thị thực nếu quý vị muốn đi từ Việt Nam đến một số quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh. Đại sứ quán Anh tại Hà Nội chấp nhận đơn xin thị thực thay mặt cho

Khi các giấy tờ của quý vị và (nếu đơn của quý vị được chấp thuận) thị thực của quý vị đã sẵn sàng để nhận lại, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị bằng điện thoại hoặc email. Khi đó quý vị có thể nhận lại giấy tờ của mình từ trung tâm tiếp nhận đơn xin

Thời gian xét duyệt thị thực visa vào AnhTiêu chuẩn dịch vụ Chúng tôi có các tiêu chuẩn dịch vụ cho việc xét duyệt đơn xin thị thực Vương quốc Anh tại Việt Nam. Các tiêu chuẩn của chúng tôi gồm việc giải quyết:
  • 90% đơn không thuộc diện định cư trong vòng 3 tuần, 98% trong vòng 6 tuần và

VietHome.co.uk đã có nhiều bài viết hướng dẫn mọi người tự làm đơn và liên hệ với chính phủ. Bạn không phải thuê luật sư để xin visa. Hầu hết các thủ tục giấy tờ ở Anh Quốc đều có thể tự làm như báo thuế, xin quốc tịch, khiếu kiện.... Hãy cẩn thận

Mỗi loại visa đều có yêu cầu và quy định riêng. Bạn nên đọc và tìm hiểu về loại visa mà bạn định xin. Dưới đây là quy trình gửi đơn và xét duyệt hồ sơ xin visa. Đơn Xin ( Application Form) Hầu hết đơn xin visa vào Anh đều phải điền qua mạng tại địa

Các bài khác...