hanoi pho 3

Giới thiệu bài thi quốc tịch Life in UK

** Thông Báo: VietHome nhận được tài trợ chính thức từ Trang Bán Hàng ViHu Uk ***

Tại sao bài thi này là bắt buộc khi muốn nhập quốc tịch tại Anh? 
Trở thành công dân nước Anh là một trong những sự kiện quan trọng trong đời. Nếu bạn đang nộp đơn xin nhập tịch Anh hoặc xin visa vĩnh viễn, bạn sẽ cần phải chứng minh rằng bạn hiểu biết về cuộc sống ở Anh. Nếu bạn sống tại Anh, Scotland, Wales hay Bắc Ireland, bạn có thể làm điều này theo hai cách: hoàn thành bài thi Life in the UK ( Cuộc sống ở nước Anh) hoặc bằng cách kết hợp việc học bằng tiếng Anh ESOL(English for Speakers of Other Languages) và tham gia lớp giáo dục công dân. 

Những ai có để dự thi? 
Bạn nên xem lại trường hợp của mình là nộp đơn xin nhập tịch Anh hoặc xin visa định cư ở lại vĩnh viễn và trình độ tiếng Anh là ESOL Entry 3 trở lên (hoặc, ở Scotland, Intermediate Level 1 hoặc cao hơn). Nếu trình độ tiếng Anh thấp hơn ESOL Entry 3 (hoặc Intermediate Level 1 ở Scotland) và bạn muốn xin nhập tịch hoặc xin visa định cư ở lại vĩnh viễn, bạn sẽ cần phải tham dự kết hợp lớp học tiếng Anh (ESOL) và các lớp học quốc tịch thay thế. Hầu hết các trường college địa phương đều cung cấp các khóa học này. 

Nếu bạn không chắc chắn, bạn có thể liên hệ Cục xuất nhập cảnh theo số 0.870 7.766 606. 

ESOL và lớp học giáo dục công dân là gì? 
ESOL và các lớp học quốc tịch giúp bạn cải thiện tiếng Anh của bạn và tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Anh. Bạn có thể uống những lớp học thêm của bạn tại địa phương hoặc trường cao đẳng cộng đồng. Để tìm hiểu thêm về các lớp học ESOL và quyền công dân, liên hệ với trường cao đẳng địa phương của bạn, hoặc gọi Cuộc sống ở Anh Test Helpline trên 0.800 0.154.245. 

Làm thế nào để biết mức độ của tôi về tiếng Anh? 
Nếu bạn không chắc chắn những gì trình độ tiếng Anh hiện có, địa phương giáo dục đại học thêm hoặc trung tâm learndirect có thể cung cấp cho bạn một đánh giá ban đầu. Nếu bạn cần giúp đỡ để tìm một nơi nào đó gần bạn để có một đánh giá ban đầu, sau đó gọi cho cuộc sống trong thử nghiệm Anh Helpline trên 0.800 0.154.245. 

Là kiểm tra chỉ có sẵn trong tiếng Anh không? 
Xét nghiệm này được cung cấp thường xuyên bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng thử nghiệm tại một trung tâm có trụ sở tại Wales bạn có thể yêu cầu để có một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Wales, hoặc nếu dùng thử nghiệm ở Scotland bạn có thể yêu cầu để đi xét nghiệm tại Scotland tiếng Gaelic. Bạn có thể nhận biết thêm chi tiết từ trung tâm thử nghiệm của bạn. 

Khi nào tôi dự thi? 
Bạn nên kiểm tra trước khi bạn nộp đơn xin nhập tịch như một công dân Anh hoặc trước khi bạn nộp đơn xin nghỉ không thời hạn để duy trì, miễn là bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác. 

Để biết thêm thông tin về cách nộp đơn xin nhập tịch như một công dân Anh hoặc về làm thế nào để áp dụng cho không thời hạn Để lại để tục ghé thăm trang web Trang web Office. Bạn cũng có thể gọi một trong những Helplines: 

* Để biết thêm thông tin về công dân Anh (nhập tịch) các ứng dụng vòng 0.845 5.200 010. 
* Để biết thêm thông tin về vô hạn định để lại vẫn còn (giải quyết) các ứng dụng vòng: 0.870 606 7.766 

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về kỳ thi này? 
Điều này 'Thông tin về các thử nghiệm' của các trang web được thiết kế để cung cấp cho bạn thông tin tất cả các bạn cần về việc tham gia các thử nghiệm. Nếu sau khi đọc phần này bạn vẫn còn có một số câu hỏi, bạn có thể liên hệ với cuộc sống ở Vương quốc Anh Test Helpline trên 0800 0154245 để được giúp đỡ nhiều hơn nữa.