hanoi pho 3

Những vấn đề về bài thi quốc tịch Life in the UK

** Thông Báo: VietHome nhận được tài trợ chính thức từ Trang Bán Hàng ViHu Uk ***

Cơ quan Biên Giới Anh (UK Border Agency) vừa đưa ra một số thay đổi,  yêu cầu về kiến thức đời sống và tiếng Anh cho người đang muốn định cư tại Anh.

Hầu hết những ai xin định cư sẽ phải chứng tỏ rằng họ có kiến thức tốt về tiếng Anh và đời sống ở Anh. Họ sẽ phải hoàn thành bài thi Life in the UK trước khi có thể xin nhập quốc tịch.

Tôi có cần phải chứng minh trình độ tiếng Anh và kiến thức về đời sống ở Anh không?

Một số trường hợp xin định cư được miễn thi phần này. Sau đây là những trường hợp được miễn:

Những trường hợp nhập cư được miễn:

 • Bạn không cần phải làm bài thi nếu bạn được chấp nhận với một số lí do không nằm trong luật nhập cư
 • Công dân người nước ngoài và công dân Liên Bang được giải ngũ từ lực lượng HM (bao gồm Gurkha); người chồng, người vợ hoặc người phối ngẫu dân sự của một nước ngoài và công dân Liên bang giải ngũ từ lực lượng HM (bao gồm cả một Gurkha);
 • Nạn nhân của bạo lực gia đình;
 • Chồng /vợ hoặc partner bạn là một công dân Anh hoặc một người được định cư ở đây bị tử vong;
 • Cha mẹ, ông bà hoặc bà con của công dân Anh hoặc một người đã định cư ở đây (theo khoản 317 của Luật Nhập cư);
 • Người về hưu có thu nhập riêng đủ sống;
 • Người thuộc quốc gia Châu Âu hay là thành viên của một gia đình không thuộc quốc gia Châu Âu của người thuộc quốc gia Châu Âu, đang xin định cư dưới dạng di dân tự do (Free Movement of Persons) ( không thuộc qui định của luật Xuất nhập cảnh);
 • Doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ theo Hiệp định Hiệp hội Cộng đồng châu Âu (ECAA) với Thổ Nhĩ Kỳ;
 • Những ai đã sống năm năm tại Vương quốc Anh với sự cho phép ở lại như là một người tị nạn;
 • Người đã sống sáu năm ở Vương quốc Anh xét thấy cần thiết để lại;
 • Người đã sống bốn năm ở Anh và có visa vĩnh viễn,
 • Người đã sống năm năm tại Vương quốc Anh dưới quyền bảo vệ nhân đạo; hoặc
 • Trẻ em phụ thuộc vào người đang có việc làm mà trước đó hệ thống dựa trên thang điểm( Point - based System). Điều này bao gồm trẻ em 18 tuổi hoặc hơn khi xin định cư.

Tuy nhiên, bạn cần phải chứng chính minh vốn tiếng Anh và kiến thức đời sống ở Anh qua một bài thi Life in the UK nếu bạn nộp đơn xin cho công dân Anh, trừ khi bạn được miễn vì những lý do khác.

Nếu bạn đang xin định cư thuộc một trong những trường hợp trên, bạn phải đảm bảo rằng bạn đáp ứng được yêu cầu về những trường hợp đó và có thể cung cấp giấy tờ bằng chứng để chứng minh.

Miễn chứng minh do tuổi tác

Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc ít nhất trên 65 tuổi, bản được miễn chứng minh về yêu cầu kiến thức ngôn ngữ. Khi bạn xin định cư, bạn nên gửi cho chúng tôi hộ chiếu hoặc giấy khai sinh làm bằng chứng.

Miễn chứng minh do đau yếu tàn tật:

Nếu bạn tàn tật vĩnh viễn, dài hạn khiến bạn không có khả năng học tiếng Anh, bạn có thể được miễn chứng minh yêu cầu về kiến thức ngôn ngữ. Để được miễn, bạn phải:

 • Đang chịu đựng bệnh tật lâu dài hay bị tàn tật, cản trở nghiêm trọng đến khả năng và sự di chuyển khi tham gia lớp học ngôn ngữ; hoặc
 • Đang bị bệnh tâm thần, nghĩa là bạn không có khả năng học ngôn ngữ khác.

Khi bạn xin định cư, bạn phải gửi cho chúng tôi chứng từ của bác sĩ để chứng minh.

Nếu bạn yêu cầu những sắp xếp đặc biệt để có thể học tiếng Anh hoặc nghỉ ngơi, bạn không được miễn chứng minh – bạn vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về định cư.

Làm thế nào để chứng minh trình độ tiếng Anh và hiểu biết đời sống ở Anh?

Nếu bạn không được miễn chứng minh, bạn phải chứng minh kiến thức tốt về ngôn ngữ và cuộc sống ở Anh trước khi bạn xin định cự. Hầu hết người xin cần phải như sau:

 • Đạt được bài kiểm tra “ cuộc sống ở Anh ( Life in the UK)”, nếu họ nói tiếng Anh ở một mức độ chuẩn; hoặc
 • Tham gia và đậu trong khóa học tiếng Anh và quyền công dân, nếu họ không nói tiếng Anh.