hanoi pho 3

Văn hóa và lịch sử Anh quốc trở thành trọng tâm của cuộc thi Life in the UK

Cuốn sổ tay cho bài thi Life in the UK vừa ra mắt với nhiều thay đổi, trong đó tập trung vào văn hóa và lịch sử của Anh quốc. Cuốn sổ tay mới sẽ cần thiết cho những người sắp tham gia cuộc thi Life in the UK, dự kiến được tổ chức vào tháng Ba.  

Thông tin dự thi Life in the UK

Tôi có thể dự thi ở đâu? Có khoảng 75 trung tâm dự thi trên toàn quốc. Hầu hết chúng là những trung tâm giáo dục, trường học, có thể giúp bạn nâng cao trình độ vi tính và ngôn ngữ. Tôi đăng ký làm bài kiểm tra như thế nào? Hãy liên hệ với trung tâm

Giới thiệu bài thi quốc tịch Life in UK

Tại sao bài thi này là bắt buộc khi muốn nhập quốc tịch tại Anh? 
Trở thành công dân nước Anh là một trong những sự kiện quan trọng trong đời. Nếu bạn đang nộp đơn xin nhập tịch Anh hoặc xin visa vĩnh viễn, bạn sẽ cần phải chứng minh rằng bạn

Những vấn đề về bài thi quốc tịch Life in the UK

Cơ quan Biên Giới Anh (UK Border Agency) vừa đưa ra một số thay đổi,  yêu cầu về kiến thức đời sống và tiếng Anh cho người đang muốn định cư tại Anh. Hầu hết những ai xin định cư sẽ phải chứng tỏ rằng họ có kiến thức tốt về tiếng Anh và đời sống